خدمات موبایل و پرداخت قبوض - پرداخت انواع قبض ها

پرداخت قبض
- توسط این بخش می توانید نسبت به پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن همراه، تلفن ثابت ثابت، عوارض شهرداری، سازمان مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی اقدام کنید..
شناسه قبض
شناسه پرداخت
شماره موبایل (جهت پشتیبانی در صورت بروز مشکل)

⍟ موارد مهم در مورد پرداخت قبوض یا قبض ها :

  1. قبض های که می توانید پرداخت کنید ( آب، برق، گاز، تلفن همراه، تلفن ثابت ثابت، عوارض شهرداری، سازمان مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی و … )
  2. بهتره که اول ثبت نام کنید و بعد قبض های خودتان را پرداخت کنید به دلیل اینکه می توانید قبض ها را در پنل خودتان مشاهده کنید.
  3. اگر عجله دارید و مهلت پرداخت قبض های شما گذشته یا آخرین روز است بهتره از خدمات ارتباطی سطح شهر خودتان پرداخت کنید.
  4. قبض های پرداختی شما ممکن است بعد از 24 الی 48 ساعت یا نهایتاً 72 ساعت به صورت پرداخت شده شود که این ممکن است به خاطر مواردی سیستمی در شبکه بانکی و شرکت های واسطه رخ دهد.
  5. در صورت بروز مشکل می توانید (شماره موبایل هنگام پرداخت قبض و شناسه قبض و شناسه پرداخت) این موارد را با یکی از بخش های زیر برای ما ارسال کنید.