لیست قرعه کشی ها :

⍟ در این قسمت لیست انواع قرعه کشی های درحال اجرا و آینده و تمام شده موجود است که یکی یکی میریم جلو !!

⍟ هر چقدر تعداد بیشتر بشه جایزه های قرعه کشی بیشتر میشه.

این نظر سنجی از دست نده (لمس کنید)

لیست قرعه کشی درحال اجرای الان :

لیست قرعه کشی های آینده :

لیست قرعه کشی های تمام شده :

به زودی …

نظر سنجی :